Али Отто, профессор, MD, FACC, FESC, FHRS, FISHNE
РБҚ «Қазақ аритмологтар қоғамының» құрметті мүшесі, Мемориал Анкара ауруханасы, Анкара, Түркия.

430-дан астам ғылыми жарияланымдардың, 15000-нан астам дәйексөздердің, h-index 43.
2019 жылдан бастап РҚБ«Қазақ аритмологтары қоғамының» құрметті мүшесі.