Михайлов Евгений Николаевич, м.ғ.д., профессор.
РБҚ «Қазақ аритмологтар қоғамының» құрметті мүшесі, нейромодуляция ғылыми зертханасының бас ғылыми қызметкері, кардиохирург, аритмолог.

42 ғылыми жарияланымның авторы, h-индекс 9.
2019 жылдан бастап РҚБ «Қазақ аритмологтары қоғамының» құрметті мүшесі.